Turistika, yılda iki kez yayımlanan disiplinlerarası, uluslararası ve bilimsel hakemli bir dergidir. / Turistika is an interdisipliner, international and peer-reviewed academic journal published twice a year.

 

Ama ve Kapsam

Aık Erişim Bildirimi

Etik İlkeler ve
Yayın Politikası

cret Politikası

Dergi Kurulları

Yazım Kuralları

Makale Gnder

Dizinler

Aim and Scope

Open Access Statement

Ethical Principles and Publication Policy

Price Policy

Journal Boards

Author Guidelines

Submissions

Indexes

 

  Dergimizin Mart 2022 sayısı yayımlanmıştır. Eyll 2022 sayımıza makale kabul sreci başlamıştır. / The March 2022 issue of our journal has been published. The article acceptance process has started for our September 2022 issue.    

 

 

SAYI DOSYALARI

Sayı Tam Dosyası
Jenerik
Editr'den
Dış Kapak

 

Arşiv
Cilt: 2 Sayı: 1
Cilt: 1 Sayı: 1

ISSUE FILES

Issue Full File
Jenerik
From Editor
Cover Page

 

Archive
Volume: 2 Issue: 1
Volume: 1 Issue: 1

 
 
 

Araştırma Makalesi / Research Article

Blgesel Kalkınmada Kamu Yatırımlarının nemi: Ağrı İli rneği / The Importance of Public Investments in Regional Development: The Case of Ağrı (1-14)

Hasan ARPA
Ağrı İbrahim een niversitesi, Lisansst Eğitim Enstits
Nazife zge BEŞER
Ağrı İbrahim een niversitesi, Lisansst Eğitim Enstits

 

Araştırma Makalesi / Research Article

Turizmde İnsan Kaynakları Ynetimi Azerbaycan rneği / Human Resources Management in Tourism The Case of Azerbaijan (15-24)

A. Fatih AKCAN
Nişantaşı niversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Zeynab KHAMAYEVA
Baheşehir niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits

 

Araştırma Makalesi / Research Article

Kltrel Zek ve rgtsel Zek: Karşılaştırmalı Bir alışma / Cultural Intelligence and Organizational Intelligence: A Comparative Study (25-37)

Yavuz Sezer OĞUZHAN
anakkale Onsekiz Mart niversitesi, Gelibolu Piri Reis Meslek Yksekokulu

Ayşe Nihan ARIBAŞ
Aksaray niversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yksekokulu

 

Araştırma Makalesi / Research Article

Lks Turizm Nereye Gidiyor? Kavramsal Bir Değerlendirme / Where is Luxury Tourism Headed? A Conceptual Evaluation (38-50)

Burak ATASOY
Sakarya Uygulamalı Bilimler niversitesi, Lisansst Eğitim Enstits

 

Araştırma Makalesi / Research Article

Otomotiv Sektrnde Markalara Ynelik Kişilik Analizi Uygulaması: Aaker'in Marka Kişiliği Boyutlarının İncelenmesi / Application of Personality Analysis for Brands in the Automotive Industry: Investigation of Aaker's Dimensions of Brand Personality (51-61)

S. Ece YILMAZ
Adana Alparslan Trkeş Bilim ve Teknoloji niversitesi, Rektrlk/Kariyer Planlama

Yalın KKL
Adana Alparslan Trkeş Bilim ve Teknoloji niversitesi, Lisansst Eğitim Enstits

Onur ELİK
Adana Alparslan Trkeş Bilim ve Teknoloji niversitesi, İşletme Fakltesi

 
 
 
 
 

Web Adresi: http://www.turistik-a.com
e-posta: journalturistika@gmail.com