Turistika, yılda iki kez yayımlanan disiplinlerarası, uluslararası ve bilimsel hakemli bir dergidir. / Turistika is an interdisipliner, international and peer-reviewed academic journal published twice a year.

 

Ama ve Kapsam

Aık Erişim Bildirimi

Etik İlkeler ve
Yayın Politikası

cret Politikası

Dergi Kurulları

Yazım Kuralları

Makale Gnder

Dizinler

Aim and Scope

Open Access Statement

Ethical Principles and Publication Policy

Price Policy

Journal Boards

Author Guidelines

Submissions

Indexes

 

  Dergimizin Eyll 2022 sayısı yayımlanmıştır. Mart 2023 sayımıza makale kabul sreci başlamıştır. / The September 2022 issue of our journal has been published. The article acceptance process has started for our March 2023 issue.    

 

 

SAYI DOSYALARI

Sayı Tam Dosyası
Jenerik
Editr'den
Dış Kapak

 

Arşiv
Cilt: 2 Sayı: 2
Cilt: 2 Sayı: 1
Cilt: 1 Sayı: 1

ISSUE FILES

Issue Full File
Jenerik
From Editor
Cover Page 

 

Archive
Volume: 2 Issue: 2
Volume: 2 Issue: 1
Volume: 1 Issue: 1

 
 
 

Araştırma Makalesi / Research Article

Yeni Kamu Ynetimi Anlaynn Kamu Kurumlarna Etkisi ve Kamu letmecilii Modeli / The Impact of the New Public Administration Approach on Public Institutions and the Model of the Public Business Management (1-14)

Hasan GKTA
Kapadokya niversitesi, Lisansst Eitim, retim ve Aratrma Enstits

 

Araştırma Makalesi / Research Article

Turizm letmeleri in Sal ve Gvenliine likin Bir Model nerisi / A Model Proposal for Occupational Safety and Health for Tourism Enterprises (15-22)

Glah AKKU
zmir Ktip elebi niversitesi, Turizm Fakltesi

 

Araştırma Makalesi / Research Article

Toplum Temelli Turizm eidi Olarak Homestay zerine Bir Deerlendirme/ An Evaluation on Homestay as a Type of Community-Based Tourism (23-29)

Sezer KARASAKAL
Antalya Bilim niversitesi, Turizm letmecilii Blm

 

Araştırma Makalesi / Research Article

evrim i Alverite Mteri Yolculuu Temas Noktalarnn Deerlendirilmesi: Tekstil ve Hazr Giyim Sektrnde Bir Uygulama / Evaluation of Customer Journey Touchpointsin Online Shopping: An Application in Textile and Apparel Industry (30-42)

Banu DEMR KOOLU
Akdeniz niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits

Eyyp YARA
Akdeniz niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits

 

Araştırma Makalesi / Research Article

Akll Turizm, Turist Rehberlii ve Turist 5.0 zerine Bir Literatr Deerlendirmesi /A Literature Review on Tourist Guidance and Tourist 5.0 in the Period of Smart Tourism (43-49)

Didem AAR
Kapadokya niversitesi, Turist Rehberlii Program

 

Araştırma Makalesi / Research Article

Dijital Pazarlama Stratejilerinin ve evrimii ncelemelerin Otel Performans zerine Etkileri: orumda Faaliyet Gsteren Otel letmelerinde Bir Uygulama / The Effects of Digital Marketing Strategies and Online Reviews on Hotel Performance: An Application in Hotel Operations Operating in Corum (50-69)

Duran KURU
Hitit niversitesi, Sosyal Bilimler MYO

Kumru UYAR
Erciyes niversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi

 

Araştırma Makalesi / Research Article

Geleneksel Perakendecilikten Elektronik Perakendecilie (E-Perakendecilie) Dnm: Online Pazaryerleri zerine Bir Deerlendirme/ Transformation from Traditional Retailer to Electronic Retailer (E-Retail): An Assessment on Online Marketers (70-83)

Birol DURAK
Erciyes niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits

 
 
 

Web Adresi: http://www.turistik-a.com
e-posta: journalturistika@gmail.com

Creative Commons Lisansı