Turistika, yılda iki kez yayımlanan disiplinlerarası, uluslararası ve bilimsel hakemli bir dergidir. / Turistika is an interdisipliner, international and peer-reviewed academic journal published twice a year.

 

Ama ve Kapsam

Aık Erişim Bildirimi

Etik İlkeler ve
Yayın Politikası

cret Politikası

Dergi Kurulları

Yazım Kuralları

Makale Gnder

Dizinler

Aim and Scope

Open Access Statement

Ethical Principles and Publication Policy

Price Policy

Journal Boards

Author Guidelines

Submissions

Indexes

 

  Dergimizin Mart 2024 says yaymlanmtr. Eyll 2024 saymza makale kabul sreci balamtr. / The March 2024 issue of our journal has been published. The article acceptance process has been started for issue September 2024.    

 

 

SAYI DOSYALARI

Sayı Tam Dosyası
Jenerik
Editr'den
Dış Kapak

 

Arşiv
Cilt: 4 Say: 1
Cilt: 3 Say: 2
Cilt: 3 Sayı: 1
Cilt: 2 Sayı: 2
Cilt: 2 Sayı: 1
Cilt: 1 Sayı: 1

ISSUE FILES

Issue Full File
Jenerik
From Editor
Cover Page 

 

Archive
Volume: 4 Issue: 1
Volume: 3 Issue: 2
Volume: 3 Issue: 1
Volume: 2 Issue: 2
Volume: 2 Issue: 1
Volume: 1 Issue: 1

 
 
 

 Cilt: 4 Say: 1 / Volume: 4 Issue: 1 

 

Aratrma Makalesi / Research Article

Siyasal Partiler ve Kadn Aday Tercihleri: 2024 Belediye Bakanl Seimleri Analizi / Political Parties and Female Candidate Preferences: An Analysis of the 2024 Municipal Elections

Sayfa/Page:  1-12


Hakan ALP

stanbul niversitesi-Cerrahpaa, Teknik Bilimler MYO, stanbul, Trkiye.

Mehmet Salih ALTIN
Trakya niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Edirne, Trkiye.

 

Research Article / Aratrma Makalesi

A Quantitative Analysis of the Number of Russia-Ukraine and Israel-Hamas Conflict News in the International Media / Rusya-Ukrayna ve srail-Hamas atma Haberlerinin Uluslararas Medyadaki Miktar zerine Nicel Bir Analiz
 

Page/Sayfa: 13-27

Oktay KRAZOLUU
Ministry of National Defence, Ankara, Trkiye.

 

Research Article / Aratrma Makalesi

Examination of Climate Change Practices in the Alps Case and Suggestions for Erciyes Ski Resort / klim Deiikliine Ynelik Uygulamalarn Alpler rneinde ncelenmesi ve Erciyes Kayak Merkezine Ynelik nerilerin Gelitirilmesi

Page/Sayfa:  28-44

 

Merve Nur GRSOY
Erciyes University, Institute of Social Sciences, Kayseri, Trkiye

Didem zgl ZBOYRAZ
Erciyes University, Institute of Social Sciences, Kayseri, Trkiye

Mehmet Halit AKIN
Erciyes University, Faculty of Tourism, Kayseri, Trkiye

 

Aratrma Makalesi / Research Article

Finansal Teknolojilerin Kaynak Verimlilii Perspektifinde Ekolojik Srdrlebilirlie Etkileri: G20 lkelerinden Ampirik Kantlar / Effects of Financial Technologies on Ecological Sustainability in Resource Efficiency Perspective: Empirical Evidence from G20 Countries

Sayfa/Page: 45-57

Meral ABA
Bamsz Aratrmac, anakkale, Trkiye.

 

Araştırma Makalesi / Research Article

COVID-19 Salgnnn Tketici Davranlarna Etkisi: Gda Perakendecilii Sektr rnei / The Effect of the COVID-19 Epidemic on Consumer Behavior: The Example of the Food Retail Industry

Sayfa/Page: 58-67

Nee ACAR
Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi, Meslek Yksekokulu, Nevehir, Trkiye.

Volkan ALPAY
Hac Bekta Veli niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Nevehir, Trkiye.

 

 

 
 

Web Adresi: http://www.turistik-a.com
e-posta: journalturistika@gmail.com

Creative Commons Lisansı